فن و پد

نويسنده: admin | تاريخ: 9 اسفند 1389 | بازديدها: 11461

307

 

 

فن وپد:

 

 

طریق پد انجام گیرد.

در سیستم فن وپد در یک طرف سالن پد به صورت عرضی نصب ودر طرف مقابل فن تعبیه می شود که پد ازجنس سلولز؛ پوشال یا آجر سفال و خارهای بیابانی تشکیل شده است وبه وسیله ُُ یک پمپ ،آب از طریق لوله های پلی اتیلن به روی پد می ریزد که پس آب آن از طریق کانال به حوضچه انتقال می یابد .در این سیستم سالن باید فاقد هر گونه روزنه بوده ودریچه ها باید بسته باشند تا هنگام تهویه هوای داخل سالن توسط فن ،هوای ورودی به سالن از

 

 

 

 

 

 

 

 نصب صحیح سیستم های خنک کننده و تاُمین میزان رطوبت مورد نیاز گیاه یکی از مهمترین عوامل در رشد سریع و مرغوب محصولات گلخانه می باشد .

موضوعات: سیستمهای برودتی