گلخانه مرتفع

نويسنده: admin | تاريخ: 9 اسفند 1389 | بازديدها: 4555

35
شکل ظاهری آن مانند گلخانه های پیوسته و دارای ارتفاع 8متر می باشد اسکلت آن از
لوله های قطور و شبکه داخلی تشکیل شده است و برای کشت و پرورش موز مورد استفاده
قرار می گیرد .
ابعاد:
طول :حداکثر 50متر
عرض:نامحدود(که بر حسب درخواست متقاضی محاسبه می شود )
ارتفاع:8-6متر گلخانه مرتفع

موضوعات: گلخانه ها