گلخانه پیوسته

نويسنده: admin | تاريخ: 9 اسفند 1389 | بازديدها: 13080

826
تعدادی گلخانهُ تونلی ساده با عرض 8-6متر با دیواره های مشترک که به وسیلهُ آبرو به یکدیگر متصل شده این گلخانه را تشکیل دا ده که دارای 2دریچهُ جانبی می باشد که در شیب سقف ،یک دریچهُ منتهی به آبرو نیز نصب می گردد و برای انواع کشتها مناسب است.


 گلخانه پیوستهابعاد:
طول :حداکثر 50متر
عرض:نا محدود(بستگی به تقاضای مشتری دارد)
ارتفاع ستون:4-3متر
ارتفاع نهایی:5-5/3متر

موضوعات: گلخانه ها